De rol van dierenartsen bij beheer van en zorg voor inheemse fauna

Dierenartsen spelen een steeds belangrijkere rol in de bescherming van in het wild levende dieren.

Allereerst worden dierenartsen betrokken bij de behandeling van gewonde of zieke wilde dieren. Door dierenambulances wordt vaak een beroep gedaan op de kennis en expertise. Maar ook opvangcentra die beschikken over een ontheffing om wilde dieren op te vangen en te behandelen moeten kunnen terugvallen op een dierenarts om bepaalde zorgbehandelingen te kunnen of te mogen uitvoeren.

Maar ook worden dierenartsen betrokken bij situaties waar sprake is van gezonde wilde dieren. Met sommige soorten gaat het goed. Denk aan de grote hoefdieren in Nederland. Dat levert weer haar eigen vraagstukken op. Er ontstaat meer kans op het optreden van ziekten. Maar ook komen de grote en meer mobiele wilde dieren vaker in conflict met menselijke activiteiten. Ze raken gewond of moeten worden herplaatst vanwege bouw of infrastructurele werkzaamheden.

Er zijn veel situaties te bedenken dat beschermde diersoorten moeten worden gevangen, verdoofd, onderzocht of behandeld. Hoewel dit nog in Nederland in de kinderschoenen staat is het zeker niet ondenkbaar dat in de nabije toekomst steeds meer beroep op dierenartsen wordt gedaan. Roe Deer attacked by dog

En zijn wij er dan klaar voor? Hebben wij dan voldoende kennis en ervaring om ook daadwerkelijk met de laarzen aan in het bos of langs de kant van de weg wilde dieren op te sporen of te behandelen?


The role of veterinarians in wildlife management and care

The importance of veterinarians in the care for wildlife is increasing.

First, veterenarians are involved in the treatment of injured and sick wild animals. Animal ambulances frequently ask for advice and expertise. Shelters that have an exemption for capturing and treating wild animals have to rely on a veterinarian to be allowed to carry out certain treatments.

Veterinarians are also involved in the care of healthy wildlife. Some species, like the big ungulates are doing very well in the Netherlands. This brings up several new challenges. Increasing risk on outbreak of diseases. The probability of conflicts between large wild animals and human activities gets higher. Animals do get injured more frequently because of conflicts with human acitvities like spacial planning, traffic and agricultural activities.

There are many situations where protected wild animals have to be captured, anesthetized, examined or treated. Although this issue has just started to come up in the Netherlands, it is not unlikely that in the near future veterinarians will be more and more involved in wildlifemanagement.

Are we ready for that? Do we have enough knowledge and experience to actually spot or treat wild animals in the forest or along the road?

Vets in the Wild expeditions

Waar kun je beter praktische kennis opdoen dan in Afrika

Where to learn practical knowledge but in Africa?

Join us for a 22 day special interest expedition focused on pre-veterinary, veterinary technician, veterinary nursing and veterinary science students. Meet and interact with veterinarians specialised in the wildlife field. Hands-on experience of game capture, animal rehabilitation and other aspects of African wildlife management and care.
This includes 6 transferable academic credits from the North-West University, South Africa.Zorg voor wilde fauna

Zorg voor zieke of gewonde wilde fauna

Veel wilde dieren raken gewond door aanrijdingen met verkeer. Maar ook loslopende katten en honden zorgen voor veel leed en verwondingen.

Vooral grotere dieren moeten ter plaatse worden behandeld of moeten zelfs worden gedood om onnodig lijden te voorkomen. Dat vereist nogal wat deskundigheid. Die ontbreekt nu vaak. Medewerkers van dierenambulances zijn niet opgeleid om deze handelingen uit te voeren. De politie is ook niet in staat om een goede inschatting van de overlevingskansen van het dier te maken en grijpt dan naar het vuurwapen met alle dramatische gevolgen van dien.Care for sick or injured wildlife

many wild animals become traffic victims. Some suffer or get injured by uncontrolled cats and dogs.

Especially larger animals have to be treated on the spot or even euthanized to avoid unnecessary suffering. This requires expertise which is often missing. Animal ambulance workers are not trained or allowed to perform these interventions. The police is also unable to make a good estimation of the animal's survival chances and are sometimes forces to use their firearms to 'put the animal out of its misery. This leads to unneccessary suffering for the animal itself for the police does not have the right means and knowledge to be able to realize a humane kill.