Wildlife Diseases


Verspreiding dierziekten – Zoönosen

Actueel is de oprukkende Afrikaanse Varkenspest. Ook voor Nederland geldt dat dierenartsen hun kennis up to date moeten houden. Maar ook kennis hebben van de maatregelen die genomen gaan worden om de wilde zwijnenpopulaties in Nederland en Duitsland te beheersen. Weet u ook dat de instroom van invasieve exoten eveneens gevaar inhoudt voor onze inheemse soorten. Bijvoorbeeld dat de wasbeerhond het gevaar heeft op instroom van bijvoorbeeld Trichinella. En wat dit weer voor risico’s meebrengt voor de inheemse wilde zwijn?

Welke maatregelen, waar moet je rekening mee houden, hoe handel je als professional


Spread of animal diseases - zoonoses

Current is the advancing African Swine Fever. Also for the Netherlands, veterinarians must keep their knowledge up to date. But also have knowledge of the measures that will be taken to control the wild boar populations in the Netherlands and Germany. Do you also know that the influx of invasive exotics is also a danger for our native species. For example that the raccoon dog is in danger of inflowing Trichinella, for example. And what kind of risks this entails for the native wild boar?

Which measures, what should you take into account, how do you act as a professional


More info

Please contact us